Integritetspolicy

Din Psykolog Sverige AB respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Denna integritetspolicy förklarar hur Din Psykolog Sverige AB samlar in och behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Din Psykolog Sverige AB är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i Tjänsten.

Genom att använda Tjänsten, accepterar du denna integritetspolicy och att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs nedan. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder Tjänsten.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig i samband med att du använder tjänsten:

Information som du ger till oss

 • Person- och kontaktinformation. Såsom för, mellan och efternamn, e-postadress, telefonnummer samt personnummer (hämtas via bank-id)
 • Hälsouppgifter. När du använder Tjänsten kan du komma att dela med dig av uppgifter om din fysiska och psykiska hälsa.
 • Betalningsinformation. Om du gör betalningar i Tjänsten kommer dina kredit- och betalkortsuppgifter att samlas in (namn, kortnummer, giltighetstid och CVC/CVV-kod).

Uppgifter kan även samlas in om du lämnar feedback i Tjänsten. Du kan alltid välja att inte ge oss uppgifter, men det kan försvåra eller innebära att vi inte kan tillhandahålla dig Tjänsten. Otillräckliga eller felaktiga uppgifter kan även ha betydelse för din vårdgivares möjligheter att ge dig rätt vård.

Information som samlas in på andra sätt

 • Teknisk data. När du använder Tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IP-adress, språk, typ av webbläsare och versionen på denna, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök. 

Ljud och rörlig bild spelas inte in eller sparas. Notera dock att bilder och filer som du själv laddar upp i Tjänsten samlas in och sparas.

Personuppgiftshantering när du kommunicerar med din vårdgivare:

Din Psykolog Sverige AB är enbart ägare av plattformen som tillhandahåller tjänsten. När du sedan kommunicerar med en vårdgivare som vi har sammankopplat dig med så är vårdgivaren personuppgiftsansvarig för journalföring och hantering av eventuella tillkommande personuppgifter du delar med dig av. Din Psykolog Sverige AB har ej tillgång till kommunikationen mellan dig och din vårdgivare, all kommunikation är krypterad.

Var och när hämtar vi dina uppgifter?

Vi samlar in ovanstående personuppgifter under följande omständigheter:

 • När du besöker vår hemsida
 • När du registrerar ett konto hos oss
 • När du eller din organisation har kontakt med oss, oavsett om det sker via email, post, telefon, möten eller via vår hemsida
 • När du skriver upp dig för vårt nyhetsbrev eller annan löpande information från oss
 • När vi begär uppgifter från företaget du representerar/där du arbetar eller från tredjepartskällor, såsom offentligt tillgängliga register

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att ha uppdaterade uppgifter om dig
 • För att kunna kontakta dig om du begär det
 • För att sammanföra dig med en vårdgivare som passar dig och dina behov
 • För att kunna leverera, administrera och kommunicera våra tjänster till dig
 • För att administrera och hantera kommunikation med dig, vilket också inkluderar nyhetsbrev och annan löpande information från oss
 • För att kunna ge dig information om oss och vilka tjänster vi erbjuder

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter

Vi kommer att använda följande rättsliga grunder i vår behandling av dina personuppgifter:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår del av ett avtal där du är part (för att vi ska kunna sammanföra dig med en vårdgivare som passar dig och dina behov)
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna genomföra aktiviteter där vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter (t.ex. vid marknadsföring)
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part, men vi delar med oss av dem till de som kan hjälpa oss i vår verksamhet eller att uppfylla ändamålet för vilket vi behandlar dina personuppgifter. Det är till exempel våra samarbetspartners (t.ex. den vårdgivare som du har kontakt med, eller tjänsteunderleverantörer till oss). Vi delar också med oss av dina personuppgifter till myndigheter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Var behandlas dina uppgifter?

I största möjliga mån håller vi dina personuppgifter inom den inre marknaden, dvs EES. Om dina personuppgifter överförs till tredje land har vi antingen säkerställt att EU-kommissionen har bedömt att det tredje landet har en så kallad adekvat skyddsnivå eller signerat ett EU-standardavtal med den mottagande parten i tredjelandet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet för vilket de behandlas. Det är oftast så länge du har en anknytning till oss (t.ex. genom att du eller din organisation är kund hos, eller för att du är mottagare av våra nyhetsbrev eller liknande), men vissa uppgifter sparas så länge det krävs enligt externa regler och lagar (t.ex patientdatalagen).

Dina rättigheter som registrerad

Du har självklart rättigheter kring dina personuppgifter som vi respekterar och gärna hjälper dig att utöva. Vi listar dem här nedanför. Vill du utöva någon av dem, hör av dig till info@dinpsykolog.nu.

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför samt få en kopia av dem.
 • Rätt till rättelse – Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig, som t.ex. namn eller personnummer, kan du be oss att rätta detta.
 • Rätt till begränsning av behandling – Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel bli aktuellt om vi har felaktig information om dig och du inte vill att behandlingen fortsätter tills vi har rättat den.
 • Rätt att bli bortglömd – Du kan begära att vi ska ta bort dina personuppgifter från de behandlingar som baseras på ditt samtycke och berättigat intresse.
 • Rätt till dataportabilitet – Baseras behandlingen på samtycke eller avtal kan du be om att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format så att det kan vidarebefordras till en annan part
 • Rätt att göra invändningar – För de behandlingar som baseras på berättigat intresse har du rätt att invända mot att dina personuppgifter används. Då väger vi ditt intresse av integritet mot vårt berättigade intresse och väger ditt intresse tyngre så stoppar vi behandlingen.
 • Rätt att återkalla samtycke – Om någon behandling baseras på samtycke har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och vi kommer då inte fortsätta den behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att inte vara föremål för profilering – Du har alltid rätt att begära att inte vara föremål för profilering (t.ex. att vi drar slutsatser om dig baserat på information från Google Analytics, såsom din geografiska ort, hur du hittade till vår webbsida eller vilken webbläsare du använder).

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till oss på info@dinpsykolog.nu

Om du är missnöjd

Tycker du att vi misslyckas med att ta hand om dina personuppgifter eller dina rättigheter kan du kontakta Datainspektionen. Du når dem på datainspektionen@datainspektionen.se

 

Cookies

 

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som skickas ifrån en webbplats till en webbläsare. En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper även till att bibehålla dina val när du navigerar på vår webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är oftast en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Så använder vi oss av cookies

I Din Psykologs digitala kanaler använder vi cookies av flera anledningar relaterade till funktionalitet och analys. De hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och möjliggör för oss att förbättra din upplevelse av vår webbplats. En del av dessa cookies är helt nödvändiga för funktionaliteten på webbplatsen medan andra används för att förstärka användbarheten och din användarupplevelse.

Funktionscookies

Funktionscookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Det möjliggör för oss att göra webbplatsens innehåll mer personligt för dig, hälsa dig vid namn och i viss mån komma ihåg dina preferenser. Funktionscookies används också för att:

 • Komma ihåg dina inloggningsuppgifter
 • Se till att webbplatsens sidor ser konsekventa ut

Prestandacookies

Prestandacookies gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. De hjälper oss också att förbättra hur webbplatsen fungerar, till exempel för att se till att du enkelt hittar vad du söker och se till att de sidor du besöker laddas snabbare.

Exempel på användning

Cookies används för att förbättra Din Psykologs digitala tjänster, till exempel genom att:

 • mäta hur många personer som använder tjänsterna så att vi kan göra dem enklare och snabbare
 • analysera data som hjälper oss förstå hur du använder webbplatsens tjänster så att vi kan förbättra dem

Ta bort cookies

Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare som tillåter dig att blockera alla cookies eller några av dem. Om du väljer en inställning i din webbläsare som blockerar alla cookies riskerar du att inte kunna få tillgång till hela eller delar av vår webbplats.

Denna policy gäller från och med 2020-06-25.