Blogg

Så blir du av med panikattackerna

By 21 september, 2020december 16th, 2020No Comments

En panikattack yttrar sig i form av rädsla eller ångest som kommer plötsligt och känns tydligt i kroppen. Panikattacken går över på kort tid men känslorna kan ligga kvar och påverka dig långt efter händelsen. 

När du får en panikattack är det vanligt att du upplever ett eller flera av dessa symptom:

 • Hög puls eller hårda hjärtslag
 • Darrningar, svaghetskänsla i kroppen
 • Andnöd/svårigheter att andas
 • Yrsel, svimningskänslor eller illamående
 • Svettningar, som kan leda till att du känner dig varm eller kall
 • Klump i magen
 • Stickningar, domningar i händer eller fötter
 • Känslan av ett tryck över bröstet
 • Tunnelseende
 • Svindel
 • Overklighetskänslor

Obehaget är ofta starkt och kan antingen triggas av en speciell situation, tankar, känslor eller kroppsliga signaler. Alternativt komma helt utan förvarning när du t.ex. slappnar av eller vilar. Det är inte ovanligt att tänka att du håller på att helt tappa kontrollen eller t.o.m. dö.

De fysiska symptomen kan få dig att tro att du är sjuk på riktigt, i t.ex. en hjärtsjukdom, och det är ofta svårt att från början förstå att dina kroppsliga reaktioner bara är kroppens respons på ett upplevt hot och inte en allvarlig sjukdom.

Känslor och fysiska symptom under och kring en panikattack är dock ofarliga och går över. Vet det.

Vad är en panikattack?

En panikattack är utloppet av en eller flera känslor. Känslor som du kan ha burit som emotionellt bagage eller känslor som uppstår vid en feltolkning av kroppsliga signaler. Man vet inte exakt varför man får panikattacker, och inte heller varför de kommer när de gör. Man vet dock att det är vanligt att panikattacker kommer när man börjar slappna av efter en påfrestande period.

Vad kan jag göra i stunden?

Vid en panikattack är det bästa du kan göra att lugna ned dig själv. En metod som används inom primärvården i Sverige är meditationstekniken mindfulness. I kort går det ut på att andas med magen, fokusera på sin andning, samtidigt som man upprepar ett mantra i sitt huvud gång på gång, t.ex. “Jag är lugn”. Mer om detta finns på 1177.se.

Vad kan jag göra för att hantera panikattackerna?

Det ska nämnas att professionell hjälp oftast är att föredra för att behandla sina panikattacker. Om du märker att dina ångestsymtom gör att du börjar undvika situationer eller genomlider dem med stort obehag har du sannolikt hjälp av behandling med kognitiv beteendeterapi. Men känner du att din ångest är lindrig och du vill försöka hantera den på egen hand finns här  ett par tips:

 • Skaffa information och lär dig att en panikattack inte är något farligt
 • Skriv en dagbok och registrera när de uppstår för att identifiera om det finns något speciellt som triggar dina panikattacker
 • Om dina attacker uppstår i en specifik och ofarlig situation, fortsätt utsätta dig för den situationen. Och försök att stanna upp och reflektera över din reaktion och tankar.
 • Läs på om panikattacker för att öka ditt medvetande om du väl får en panikattack
 • Lär dig mindfulness och öva varje dag på meditation. När du väl får en panikattack så kan du förhålla dig till de känslor som uppstår med större medvetenhet.

Sammanfattning

Panikattacker är något otroligt påfrestande, framförallt för stunden och även ibland innan och efter då man oroar sig. Det går dock att minska antalet panikattacker och deras intensitet, och i bästa fall, helt bli av med dem. Kom ihåg att alltid fortsätta kämpa för att hitta nya vägar till bättring, på egen hand eller med professionell hjälp. Det är då du kan faktiskt kan börja må bättre.

Referenser

https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/paniksyndrom/

https://panikangest.se/symptom-pa-panikangest/

https://www.pratamera.nu/paniksyndrom/

https://www.umo.se/att-ma-daligt/nedstamdhet-och-angest/panikangest/

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=165